اینجا میتونی کتاب های مناسب سنت و بر اساس دسته بندی مورد علاقت رو پیدا کنی.

چند سالته؟

بخرید و 700 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

ستاره ها را بشمار

ستاره ها را بشمار
این تنها فرصت توست
آنه مری و دوست صمیمی اش الِن در زمان جنگ، تمام فکر و ذکرشان مدرسه، کمبود مواد غذایی و سربازان آلمان نازی است که آرامش شهر کوچک شان را بر هم زده اند!

تولید کننده
نشر افق لوگوی تولید کننده

99 قلم

144
9786003532359
1395
1
لوئیس لوری
پروین علی پور
رقعی
ترجمه
نوجوان

ستاره ها را بشمار
این تنها فرصت توست
آنه مری و دوست صمیمی اش الِن در زمان جنگ، تمام فکر و ذکرشان مدرسه، کمبود مواد غذایی و سربازان آلمان نازی است که آرامش شهر کوچک شان را بر هم زده اند!
نازی ها دست بردار نیستند و یهودیان دانمارک ناچارند مخفیانه وطن شان را ترک کنند. در این میان آنه مری به مأموریتی خطرناک می رود تا دوستش را نجات دهد. اما آیا از پس آن برمی­آید؟
لوئیس لوری نویسنده ی آمریکایی بیش از سی رمان برای نوجوانان نوشته است. خانم لوری برای رمان "ستاره ها را بشمار" و" بخشنده "، مدال طلای نیوبری گرفته است. همچنین  ستاره ها  را بشمار به انتخاب انجمن کتابداران آمریکا و مجله ی اسکول لایبرری کتاب برگزیده سال شد.

جستجو: کتاب برای نوجوان 11 و 12 و 13 ساله در ژانر داستان | qc5q | کتاب برای نوجوان بالای 14 سال در ژانر داستان | qc6q