اینجا میتونی کتاب های مناسب سنت و بر اساس دسته بندی مورد علاقت رو پیدا کنی.

چند سالته؟

بخرید و 1,200 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

چگونه از نفرین یک اژدها نجات پیدا کنید

زمستان در سرزمینهای وایکینگ همیشه سرد بود.
ولی این سردترین زمستان در صد سال گذشته بود. آنقدر سرد که سرتاسر دریای عبوس یخزده بود و حالا تمام جزیرههای جزایر میانی به هم وصل شده و برهوتی پهناور و یکدست شده بود از یخی سفت که بعضی جاها کلفتیاش به دو متر هم میرسید.

تولید کننده
زعفران لوگوی تولید کننده

100 قلم

۲۳۳
9786006287874
1393
1
کریسدا کاول
فرمهر منجزی
رقعی
ترجمه
کودک و نوجوان

در این صبحِ سردِ بهخصوص که چند ساعت مانده بود به وقت صبحانه، انگار تمام دنیا نفسش را در سینه حبس کرده و زمان از حرکت ایستاده بود. هوا مثل لبههای شیشهی شکسته تیز و گزنده بود؛ هیچ صدایی این سکوت یکدست برفی را بر هم نمیزد.
بعضیها میگویند اصلاً اژدهایی وجود ندارد. ولی میخواهم ببینم ــ مگر اینها تا بهحال در قرون وسطی بودهاند که اینقدر مطمئناند؟