اینجا میتونی کتاب های مناسب سنت و بر اساس دسته بندی مورد علاقت رو پیدا کنی.

چند سالته؟

بخرید و 900 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مداد

روزی روزگاری، مدادی بود، یک مداد کوچولوی تنها. همین و بس.
او مدت‌ها گوشه‌ای افتاده بود. تا اینکه روزی از روز‌ها،این مدادِ کوچولو تکانی به خود داد، کمی لرزید،... راه افتاد و بنا کرد به نقاشی کشیدن.
مداد عکس پسری را کشید.
پسر گفت: «اسم من چیست؟»
مداد گفت: «اووم...، بانجو.»
بانجو گفت: «باشد. برای من یک سگ بکش.»

تولید کننده
زعفران لوگوی تولید کننده

97 قلم

۴۸
9786006287263
1393
2
الن البرگ
رضي هيرمندي
خشتی
ترجمه
کودک و نوجوان