اینجا میتونی کتاب های مناسب سنت و بر اساس دسته بندی مورد علاقت رو پیدا کنی.

چند سالته؟

بخرید و 1,000 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

تو هم به مدرسه بیا کانگوروی آبی!

انگوروی آبی مال لی‌لی بود. مال خود خودش.
یک روز لی‌لی به کانگوروی آبی گفت که باید به مدرسه‌ی جدیدی برود. لی‌لی به چشم‌های کانگوروی آبی نگاه کرد و گفت: «تو هم می‌آیی کانگوروی آبی؟!»
و کانگوروی آبی با خودش فکر کرد: «بله!» و یواشکی لبخند زد.

تولید کننده
زعفران لوگوی تولید کننده

97 قلم

9786007438107
1393
1
اما چیچسترکلارک
مريم رزاقي
رحلی
ترجمه
کودک و نوجوان

لی لی که باید به مدرسه ی جدید برود،از کانگوروی آبی میخواهد همراهش بیاید.او خیال میکند کانگوروی آبی میترسد.

ولی کانگوروی آبی بدون اینکه به روی خودش بیاورد،دل توی دلش نیست که در مدرسه ی جدید گشتی بزند و چیزهای تازه ببیند.

سرگرمی های مدرسه ی جدید

حتی بیشتر از آن است که فکر میکرد...