اینجا میتونی کتاب های مناسب سنت و بر اساس دسته بندی مورد علاقت رو پیدا کنی.

چند سالته؟

بخرید و 1,200 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

چگونه اژدهای خو را تربیت کنید(چگونه اژدهایی حرف بزنید)

زمانِ اژدهاها را تصور کنید ـ بعضی از آنها بزرگتر از دامنهی کوهها بودند و آرام در اعماق اقیانوسها خوابیده بودند، بعضیشان هم از ناخن انگشت کوچکتر بودند و لای بوتههای جارو اینطرف و آنطرف میپریدند.
روزگارِ قهرمانهای وایکینیگ را تصور کنید؛ مردها مرد بودند و زنها هم یک جورهایی مثل مردها بودند و حتی سینهی بچههای کوچولو هم پر از مو بود.

تولید کننده
زعفران لوگوی تولید کننده

99 قلم

۲۲۵
9786006287256
1393
1
كرسيدا كاول
شيدا رنجبر
رقعی
ترجمه
کودک و نوجوان

 حالا تصور کنید شما پسری هستید به اسم سکسکه ماهی روغن خالدار مزخرف سوم، که هنوز نه دوازده سالش شده و نه از آن قهرمانهایی است که پدرش دوست دارد باشد.
خُب، آن پسر، راستش من بودم، ولی آن پسر آنقدر با کسی که حالا دارد این قصه را میگوید، فرق دارد، که انگار یک غریبه است.
پس، به جای من، تصور کنید این غریبه، این کسی که منتظر قهرمانی است، خود شما هستید.