اینجا میتونی کتاب های مناسب سنت و بر اساس دسته بندی مورد علاقت رو پیدا کنی.

چند سالته؟

بخرید و 8,700 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مجموعه (عشق های فراموش شده)

ین مجموعه ایرانی شامل افسانه هایی پند آموز و عبرت انگیزاست که شاید برخی از ما داستان عشقشان را شنیده یا فراموش کرده باشیم اگر دوست دارید با عشق های فراموش شده آشنا شوید این10رمان را حتماً بخوانید.

تولید کننده
هوپا لوگوی تولید کننده

متن معرفی:

سال ها پیش، آن وقته ها که ریش هایم هنوز سپید نشده بود، حتی بگویم سیاه هم نبود یا البته درست بگویم اصلاً ریش نداشتم از پدرم پرسیدم:«بابا! این عشق که می گن چیه؟» پدرم گفت:« این غلط ها به تو نیومده ! تو باید دَرست را بخونی .» چند سال بعد که سواد خواندن و نوشتن آموختم تصمیم گرفتم به جای درس خواندن بروم و عاشق شوم . اما قبل از عاشق شدن لازم بود معنای واقعی عشق را دریابم و اولین مجموعه ای که نظرم را جلب کرد مجموعه عاشقانه ها بود.

صورتش گُر گرفته بود قلبش می خواست از جا کنده شود.هیچ وقت حالش این طور نشده بود.پیش آمده بود توی دعوا و گیس‌کِشی قلبش بزند و نفسش به شماره بیافتد، اما این کجا و آن کجا. حال این لحظه اش چیز دیگری بود.

این مجموعه ایرانی شامل افسانه هایی پند آموز و عبرت انگیزاست که شاید برخی از ما داستان عشقشان را شنیده یا فراموش کرده باشیم اگر دوست دارید با عشق های فراموش شده آشنا شوید این10رمان را حتماً بخوانید.


  • بهرام و گل اندامشو خوندم خیلی عاشقانه بود

    • برچسب های مرتبط: