بخرید و 1,200 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

شنگ و شنگبان: شنگ به مدرسه می رود

سلام من شِنگم، سمور آبی!

تولید کننده
پرتقال لوگوی تولید کننده

10 قلم

32
9786004620666
سم گارتن
آرزو قلی زاده
رقعی
ترجمه
4-7

این داستان درباره‌ی روزی است که من مدرسه‌ی خودم را راه انداختم، مدرسه ای برای تدی و زرافه و بقیه‌ی دوستانم. ما یک معلم عالی داشتیم و کلی باهم خوش گذراندیم...تا اینکه تدی گفت دیگر از مدرسه خوشش نمی‌آید. خوشبختانه شِنگبان به دادمان رسید و بهترین درس آن روز را یادمان داد.