بخرید و 1,200 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

شنگ و شنگبان: شنگ در فضا

دل توی دلم نیست که شما هم ماجرای این سفر را بخوانید.

تولید کننده
پرتقال لوگوی تولید کننده

10 قلم

32
9786004620673
سم گارتن
آرزو قلی زاده
رقعی
ترجمه
4-7

سلام! من شِنگم، سمور آبی!
این داستان مال وقتی است که من و بهترین دوستم تدی یک کار واقعا باور نکردنی کردیم. ما برای یک ماموریت خیلی خیلی مهم رفتیم به ماه! آن هم با موشک!