بخرید و 1,200 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

شنگ و شنگبان: من شنگم

سلام! من شِنگم، سمور آبی!
این هم کتابی است درباره‌ی من و بهترین دوستانم، یعنی شِنگبان و تدی.

تولید کننده
پرتقال لوگوی تولید کننده

10 قلم

32
9786004620659
سم گارتن
آرزو قلی زاده
رقعی
ترجمه
4-7

همه‌اش برمی‌گردد به اتفاق‌های بامزه و دردسر ساز( و بفهمی نفهمی ترسناک)
یک روز پر ماجرا، وقتی شِنگبان سرِ کار بود.
امیدوارم از داستان خوشتان بیاید!
(اگر هم نیامد، احتمالا تقصیر تدی است)