بخرید و 1,900 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

جویندگان مقبره 4-جنگجویان سنگی

الکس و رن با تمام وجود در جستجوی طلسم ها هستند. حالا دیگر زیاد وقت ندارند.چون می فهمند سازمان نقشه شومی در سر دارد و می خواهد ارتشی شکست ناپذیر از جنگجویان سنگی برپا کند.

تولید کننده
هوپا لوگوی تولید کننده

91 قلم

229
9786008655985
مایکل نورتراپ
فریبا چاوشی
رقعی
ترجمه
12-18

تعقیب و گریز آن ها را به مصر و گذشته ی دور الکس می کشاند. ولی هرچه به طلسم ها نزدیک تر می شوند. الکس بیشتر می ترسد. خنثی کردن طلسم های قدرتمند گم شده که دنیا را به چنین هرج و مرجی کشانده یک جادوی ئیگر را هم خنثی  می کند: جادویی که زندگی را به الکس برگردانده است.

فایل صوتی: