بخرید و 1,500 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

انجمن مرغ های عجیب و غریب

یک مرغ عجیب و غریب که خودش در را پشت سرِ خودش مي‌بندد و چفت در را می ا‌ندازد، هم می‌تواند باعث اتفاق‌های خوب شود و هم مي‌تواند زندگی را به هم بریزد!
همه چیز به «سوفی» بستگی دارد!
و به این‌که چطور از مرغ‌هايش مراقبت کند!

Give a Name

15,000 تومان

موجود

افزودن به لیست دلخواه

9 قلم

210
9786008347262
کلی جونز
عطیه الحسینی
رقعی
ترجمه
7 تا 10 سال

یک مرغ عجیب و غریب که خودش در را پشت سرِ خودش مي‌بندد و چفت در را می ا‌ندازد، هم می‌تواند باعث اتفاق‌های خوب شود و هم مي‌تواند زندگی را به هم بریزد!
همه چیز به «سوفی» بستگی دارد!
و به این‌که چطور از مرغ‌هايش مراقبت کند!