بخرید و 1,300 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

بچه محل نقاش ها 2 (زمانی که همسایه ی میکل آنژ بودم)

چه حالی پیدا می کنی اگر توی یکی از یادداشت های مرموز دایی ات به این جمله بربخوری؟((میکل آنژ )) همیشه به من می گفت آسان ترین راه ریدن به آینده فکر نکردن به آن است.

تولید کننده
هوپا لوگوی تولید کننده

1 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

139
9786008655367
محمدرضا مرزوقی
رقعی
تألیف
10-16

((مانی )) با خواندن خاطرات دایی شوکه می شود. ((دایی سامان )) کجا و ((میکل آنژ )) کجا؟ اما دایی توی دفترچه نوشته: درست وقتی میکل آنژ در حال نقاشی شاهکار خود، یعنی ((داستان آفرینش )) بر سقف کلیسای((سیستین )) است، با او آشنا و بعد همسایه می شود. در این میان سروکله ی کشیش ها و اسقف هایی پیدا می شود که می خواهند برای سامی و میکل آنژ پاپوش درست کنند و پاپ ژولیوس را بر علیه آن ها بشورانند.

مانی و ((مینا )) و باقی بچه های فامیل با کنجکاوی سفر پرماجرای دایی را دنبال می کنند و دور از چشم مادربزرگ به خاطرات خصوصی برادرش سرک می کشند.