بخرید و 400 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

باران بهانه بود

شعرهایی با زبان تازه، تخیل روشن و بدیع، همراه با تصاویری از شاعران مطرح كودكان و نوجوانان؛ مخاطبان این مجموعه را با شعر معاصر نوجوان ایران آشنا می كند.

تولید کننده
پیدایش لوگوی تولید کننده

10 قلم

48
9789643494803
جواد محقق
خشتی
تألیف
نوجوان