بخرید و 900 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

دزد واقعی

گناهکار یا بی‌گناه؟

"گاوین" غاز وفادار و درستکار، فرمانده محافظان گنجینه‌ی پادشاهی است که به دزدی از گنجینه‌ی پادشاه متهم می‌شود. گاوین در بی‌گناهی خود شک ندارد ولی نمی‌تواند آن را ثابت کند. آیا دزد واقعی آفتابی می‌شود یا گاوین تمام عمرش را در زندان می‌پوسد؟

تولید کننده
پیدایش لوگوی تولید کننده

10 قلم

81
9786002964399
ویلیام استیک
مسعود ملک یاری
پالتویی
ترجمه
کودک