بخرید و 800 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

مادر بزرگ سوپ می پزد!

مادر بزرگ سوپ می پزد داستانی است که حول محور خانواده می گردد و از دوستی ،همسایگی ،ناتوانی جسمی،مهربانی و عشق در زندگی می گوید.این داستان خواننده را به جایی می رساند که می پذیرد بهترین راه از بین بردن غم ها ،افسردگی ها،دل شکستگی ها و در کل مشکلات عاطفی ما انسان ها این است که خود را درگیر مشکلات دیگران کنیم...

تولید کننده
نشر چشمه لوگوی تولید کننده

10 قلم

114
9786002294005
شارون کریچ
پروین علی پور
رقعی
ترجمه
11 تا 19