بخرید و 1,500 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

اردوی بچه خرخونها

«زک» یک بچه‌ باحال به تمام معناست و «گیپ» یک بچه‌ مثبتِ درس‌خوان.
اما آیا بچه‌مثبت بودن باعث می‌شود گیپ نتواند باحال باشد؟

تولید کننده
پرتقال لوگوی تولید کننده

6 قلم

206
9786008675181
الیسا برنت وایسمن
هدا نژاد حسینیان
رقعی
ترجمه
10 تا 12

معرفی کتاب:

«زک» یک بچه‌ باحال به تمام معناست و «گیپ» یک بچه‌ مثبتِ درس‌خوان.
اما آیا بچه‌مثبت بودن باعث می‌شود گیپ نتواند باحال باشد؟

________________________________________________________________________________________________________

معرفی نویسنده:

الیسا برنت وایسمن

__________________________________________________________________________________________

معرفی مترجم:

هدا نژاد حسینیان

__________________________________________________________________________________________