بخرید و 700 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

ستاره ها را بشمار

ستاره ها را بشمار
این تنها فرصت توست
آنه مری و دوست صمیمی اش الِن در زمان جنگ، تمام فکر و ذکرشان مدرسه، کمبود مواد غذایی و سربازان آلمان نازی است که آرامش شهر کوچک شان را بر هم زده اند!

Give a Name

7,500 تومان

موجود

افزودن به لیست دلخواه

99 قلم

144
9786003532359
1395
1
لوئیس لوری
پروین علی پور
رقعی
ترجمه
نوجوان

ستاره ها را بشمار
این تنها فرصت توست
آنه مری و دوست صمیمی اش الِن در زمان جنگ، تمام فکر و ذکرشان مدرسه، کمبود مواد غذایی و سربازان آلمان نازی است که آرامش شهر کوچک شان را بر هم زده اند!
نازی ها دست بردار نیستند و یهودیان دانمارک ناچارند مخفیانه وطن شان را ترک کنند. در این میان آنه مری به مأموریتی خطرناک می رود تا دوستش را نجات دهد. اما آیا از پس آن برمی­آید؟
لوئیس لوری نویسنده ی آمریکایی بیش از سی رمان برای نوجوانان نوشته است. خانم لوری برای رمان "ستاره ها را بشمار" و" بخشنده "، مدال طلای نیوبری گرفته است. همچنین  ستاره ها  را بشمار به انتخاب انجمن کتابداران آمریکا و مجله ی اسکول لایبرری کتاب برگزیده سال شد.