بخرید و 1,300 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

پنی قشقرق 1-آهن ربای دردسر

ایده های درخشان منحصر به فردم، آن قدرها که باید درخشان از آب در نمی آیند. مثلاً من اصلاً نمی خواستم دختر عمه ام کچل شود و کله اش پر از چسب شود یا اینکه واقعاً نمی خواستم سگ همسایه مان را بدزدم و بهش زبان روسی یاد بدهم... .

تولید کننده
هوپا لوگوی تولید کننده

149 صفحه
9786008655954
جوآنا نادین
مونا توحیدی
رقعی
ترجمه
8-13 سال

راستش را بخواهید اسم من واقعاً پنی قشقرش نیست، "پنلوپه  " جونز است! لقب " قشقرق" را بابایم به شوخی گذاشته روی من. من که اصلاً نمی فهمم کجایش خنده دار است. تازه من اصلاً هم قشقرق نیستم، فقط بعضی وقت ها ایده های منحصر به مفردم آن قدرها هم که باید درخشان از آب در نمی آیند. مثلاً من اصلاً نمی خواستم خترعمه ام کچل شود و کله اش پر از چسب بشود یا اینکه واقعاً نمی خواستم سگ همسایه مان را بدزدم و بهش روسی یاد بدهم. واقعاً هیچ کدامشان تقصیر من نبود. چی کار کنم؟ آهن رباس دردسرم!