بخرید و 1,600 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

فیل زیر خاکی( ماجراهای ریکی پرنده 2)

با خواندن دو داستان یک شعبده‌باز هیچ‌وقت داستانش را لو نمی‌دهد و فیل زیرخاکی احتمالاً قاه‌قاه می‌خندید، به کارهای پسری که دنبال شهرت است،  هم روی زمین و هم بین زمین و آسمان.

تولید کننده
هوپا لوگوی تولید کننده

58 قلم

280
9786008025504
1395
اول
پل جنینگز
اعطم مهدوی
رقعی
ترجمه
8+ سال

ریکی تنها وقتی می‌تواند پرواز کند که کسی دور و برش نباشد، اما فایده‌اش چیست؟ او دلش می‌خواهد همه‌ی دنیا بدانند چه‌کاری بلد است. او دلش می‌خواهد مشهور باشد. حالا نقشه‌ای دارد. اما اگر اشتباه کند …

کلمات کلیدی: ریکی، کتاب ریکی، فیل زیر خاکی، ایکی پرنده، لیکی پرنده