بخرید و 1,600 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

راز لاله ی سیاه ( ماجراهای ریکی پرنده 1 )

با خواندن دو داستان افتادن به خاطر … و راز لاله‌ی سیاه احتمالاً قاه‌قاه می‌خندید، به کارهای پسری که دنبال شهرت است، هم روی زمین و هم بین آسمان  و زمین.

تولید کننده
هوپا لوگوی تولید کننده

280
9786008025498
1395
اول
پل جنینگز
اعظم مهدوی
رقعی
ترجمه
8+ سال

در این جلد با ریکی و گذشته‌اش آشنا می‌شویم. این‌که اولین بار چطور پرواز کرده، چه بلاهایی سرش آمده تا توانسته درست پرواز کند. همین‌طور می‌فهمیم که پدر ریکی هم پرواز می‌کند. پدر از راز ریکی باخبر می‌شود و ریکی از راز پدر. اما به قول پدر تنها کسی که نباید از این راز سر دربیاورد، مامان است.

کلمات کلیدی: ریکی، کتاب ریکی، راز لاله سیاه، ایکی پرنده، لیکی پرنده