بخرید و 1,400 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

یک عدد بهترین دوست به فروش می رسد

ابر قهرمان ها هیچ وقت نقشه شان را لو نمی هند.

Give a Name

14,000 تومان

موجود

افزودن به لیست دلخواه

64 قلم

125
9786008655022
1395
اول
کاره سانتوس
سعید متین
رقعی
ترجمه

تابستان تمام شده و مدرسه ها باز می شوند.سال جدید آموزگار جدید ... و دوست های  جدید؟

حرفش را هم نزنید! اسکار دوست جدید نمی خواه. فعلا و همیشه نورا بهترین دوست اوست. ولی نورا با دختر دیگری به نام موریل آشنا شده و با هم درباره ی (مسائل ) خودشان حرف می زنند! بدتر از همه این است که میخواهند مهمانی ای ترتیب بدهند که فقط برای دختراست . روشن است : اسکار دیگر بهترین دوست نورا نیست،پس راه دیگری برایش نمی ماند مگر این که توی کتابخانه آگهی بزند تا کس دیگری را پیدا کند که بهترین دوستش شود.

کلمات کلیدی : فروشی ها ، فروش ، دوست ، دوست به فروش می رسد ، مامان به فروش میرسد ، فروشیها ، یک عدد دوست ، بهترین دوست به فروش میرسد ، به فروش می رسد ، به فروش میرسد