بخرید و 1,000 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

پی و فی کجا هستند

در این کتاب ده آفتاب‌پرست گم شده‌اند. پیدا کردن آن‌ها ساده نیست، چرا که آفتاب‌پرست‌ها ماهرانه خودشان را در طبیعت پنهان می‌کنند.

تولید کننده
هوپا لوگوی تولید کننده

12 قلم

28
9786008025641
1395
اول
الساندرو لچیس
مریم عبدی
رحلی
ترجمه
ب

در این کتاب ده آفتاب‌پرست گم شده‌اند. پیدا کردن آن‌ها ساده نیست، چرا که آفتاب‌پرست‌ها ماهرانه خودشان را در طبیعت پنهان می‌کنند. اما مطمئناَ بچه‌ها آن‌ها را از مخفیگاهشان بیرون خواهند کشید. البته اگر خودشان هم ناپدید نشوند، در دنیای شگفت‌انگیز و رنگارنگ این کتاب.

کلمات کلیدی: پی و فی- پی فی- پی فی کجان؟- پی و فی کجان- پی و فی کجا هستند-