بخرید و 900 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

یک قور ظریف قورباغه ای

یک داستان کوچولوی عاشقانه که یک‌عالم حرف در دلش دارد. کوتاه، اما درست اندازه‌ی یک رمان حرف برای رد و بدل کردن دارد. همدلی، دوستی، همراهی و مهربانی …

تولید کننده
هوپا لوگوی تولید کننده

15 قلم

25
9786009385003
1395
اول
غزاله بیگدلو
خشتی
تالیفی
ب

_______________________________________________________________________________________________________

ساعت‌ها از نیمه‌شب گذشته بود. پاپالا هنوز بیدار بود. هزاربار مگس‌هایش را شمرده بود، اما خوابش نمی‌برد. دلش می‌خواست مثل قورباغه‌های دیگر چشم‌هایش را ببندد و خواب ببیند.

پاپالا دوست داشت در خواب با چند تا مگس بوگندو پرواز کند …

کلمات کلیدی: قورباغه- قورباغه ظریف- یک قور ظریف- کتاب کودکان-قور قورباغه ای-