بخرید و 1,500 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

ماکاموشی 7: شبح مترو

جلد هفتم مجموعه ماکاموشی جزیره جوندگان جسور نوشته جرنیمو استیلتن ترجمه شده توسط آقای سید مهدی موسوی و  برای گروه سنی  8 تا 12 سال مناسب است.

تولید کننده
هوپا لوگوی تولید کننده

عجیباً پنیرا! می گفتند سروکله ی یک شبح توی مترو پیدا شده. می گفتند مترو را تسخیر کرده. حتی از فکرش هم سیبیل هایم می لرزید. ولی مجبور بودم برای تهیه ی گزارش ویژه ی جدیده ی جوندگان بروم دنبال این ماجرا. همه راه افتادیم که ته و توی ماجرا را درآوردیم. همان موقع بود که فهمیدم با وحشتناک ترین ماجرای عمرم طرفم... شبح مترو، شبح یک گربه بود!