بخرید و 1,400 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

به چاچالک سفر(سقوط)کنید

علمای چاچالک اعتقاد دارند اگر کسی در خواب ببیند که گاوی در هوا پرواز می کند و مثل پرنده ها آواز میخواند،هم احتمال خوشبختی او وجود دارد و هم احتمال بد بختی او

1400014,000 تومان

موجود

افزودن به لیست دلخواه

97 قلم

151
9786008025344
1395
دوم
احمد اکبر پور
رقعی
تالیفی

بهتر است گاو توی خواب پرواز نکند و بدون اینکه نشخوار کند گوشه ای ایستاده و به افق خیره شده باشد.

در چاچالک دیدن هر نوع خوابی ،به جز یک مورد، همان لحظه خودش را بیدار کند و برای اظهار ندامت پیش مشاوران برود و تقاضای چهل روز کار داوطلبانه در معدن طلا و حمل سنگ های مستراح کند.

کلمات کلیدی: چالچالک- به چالچالک سفر کنید. به چاچالک سقوط کنید- سقوط به چاچالک- به چاچالک سقوط می کنید.-