بخرید و 1,900 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

چگونه تنظیمات پدر و مادر خود را به روزرسانی کنیم ( جلد 4 قصه های با پدر و مادر)

وقنی پدر و مادر لویی به این نتیجه رسیدند که او یک بند سرش توی گوشی است، بدترین ایده ای که می شود فکرش را کرد به ذهنشان رسید...

تولید کننده
هوپا لوگوی تولید کننده

97 قلم

299 صفحه
9786008655893
1396
اول
پیت جانسون
هدا توکلی
رقعی
ترجمه

وقنی پدر و مادر لویی به این نتیجه رسیدند که او یک بند سرش توی گوشی است، بدترین ایده ای که می شود فکرش را کرد به ذهنشان رسید، تا اطلاع ثانوی هرگونه استفاده از تبلت و موبایل و کامپیوتر ممنوع!

لویی باید دست به کار شود ، باید بجنبد! آیا مدی، بهترین دوستش، می تواند نجاتش بدهد؟