بخرید و 3,000 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

بازی فکری تارتان (Tartan)

مهره هایتان را ردیف کرده اید و تنها یک حرکت دیگر پیروزی نیاز دارید ....ولی صبر کنید...صفحه بازی عوض شد!روز از نو روزی از نو !

Give a Name

30,000 تومان

موجود

افزودن به لیست دلخواه

94 قلم

بازی فکری
2 نفر
9 تا 99 سال
10 تا 20 دقیقه

مهره هایتان را ردیف کرده اید و تنها یک حرکت دیگر پیروزی نیاز دارید ....ولی صبر کنید...صفحه بازی عوض شد!روز از نو روزی از نو !