بخرید و 5,200 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

بازی فکری باریکانو (Barikano)

با مکعب های خود گوشه ای بسازید و در گوشه ها بنای خود را مرتفع کنید.مالک برج اما از ابتدا مشخص نخواهد بود!شاید برجی را بنا کنید که از آن حریف شود...گاهی باید یک حرکت چندین برج می سازید اما....

Give a Name

52,000 تومان

موجود

افزودن به لیست دلخواه

99 قلم

بازی فکری
2 نفر
9 تا99 سال
10تا 20 دقیقه

با مکعب های خود گوشه ای بسازید و در گوشه ها بنای خود را مرتفع کنید.مالک برج اما از ابتدا مشخص نخواهد بود!شاید برجی را بنا کنید که از آن حریف شود...گاهی باید یک حرکت چندین برج می سازید اما....